Jutut

Avainsanat

Tuoreimmat

Hiihtäjiä sauvomassa nopeasti lumella. Mustavalkoinen vanha valokuva.

Sisu suomalaisen urheilun ilmiönä

Kirjoittajalta Tanja Helminen 3.2.2022

Sisu ja Paavo Nurmi. Sisu ja Siiri Rantanen. Sisu ja Leijonat. Kun suomalaiset voittavat urheilun arvokisoissa, monien mielikuvissa sankaruuteen yhdistyy sisu. Suomalaisen urheilun ja sisun yhteys on vahva, mikä vahvistaa kansallista identiteettiä. Tämä yhteys syntyi aiemmin kuin tähän asti on ajateltu, viimeistään 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Kaksi henkilöä tutkivat lomaketta yhdessä. Taustalla läppäreitä ja kolmas henkilö istumassa sohvalla.

Töissä: ”Sosiologia auttaa ymmärtämään mistä kaikesta ihmisen minuus rakentuu sosiaalisesti”

Kirjoittajalta Aava Lievonen 27.1.2022

Sosiologiaa pääaineenaan opiskellut Hanna Holm on tehnyt pitkän uran maahanmuuttotyön parissa. Tällä hetkellä hän toimii maahanmuuttokoordinaattorina ja on toiselta ammatiltaan ratkaisukeskeinen terapeutti. Sosiologiasta on ollut hyötyä molemmissa työtehtävissä, sillä se on auttanut ymmärtämään ihmisiin ja ilmiöihin vaikuttavia rakenteita.

Maisemakuva pensaan vihreästä lehvästöstä, jossa näkyy oransseja ruusuja.

Ilmiö kutsuu uusia jäseniä mukaan toimituskuntaan

Kirjoittajalta Aava Lievonen 20.1.2022

Kiinnostaako tiedeviestintä? Haluatko tehdä sosiologista ajattelua ja tutkimusta tunnetuksi? Onko sinulla kiinnostavia ideoita tiedeviestintään?

Suomen siniristilippu liehumassa tummanharmaata pilvistä taivasta vasten.

Suomen väestötietoja brändätään markkina-ajattelun ehdoilla

Kirjoittajalta Aaro Tupasela 12.1.2022

Väestöstä kerättävien tietojen merkitys kansainvälisillä datatalousmarkkinoilla lisääntyy. Väestödatan brändääminen on osa maabrändäystä, mutta tuoko se mukanaan uudenlaisia yhteiskunnallisia haasteita?

Kehykset, joiden keskellä on tyhjää.

Politiikka on opiskelijoille kulttuurisotaisaa yhteisten asioiden hoitoa

Kirjoittajalta Hanna Wass 14.12.2021

Helsingin yliopiston Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet –kurssin opiskelijoille politiikka näyttäytyy arvojen välisenä kamppailuna ja yhteisten asioiden hoitamisena. Klassinen käsitys politiikasta luokkataisteluna sai opiskelijoiden joukossa vain vähän kannatusta, samoin kuin näkemys politiikasta vallitsevien olojen kyseenalaistamisena. Kurssin aikana politiikka alkoi näyttäytyä opiskelijoille vahvemmin asioiden kehystämisenä.

Kukkaruukun multaan on istutettu eri värisiä johtoja.

Kommentti: Onko kärkäs keskustelu sosiaalisen median syy?

Kirjoittajalta Salla-Maaria Laaksonen 10.12.2021

Yhteiskunnallista keskustelua käydään yhä enemmän sosiaalisen median alustojen välittämänä. Julkisuudessa on keskusteltu paljon siitä, miten alustat vaikuttavat tähän keskusteluun ja miten niitä pitäisi säännellä. Vastuuta julkisesta keskustelusta ei voi kuitenkaan sälyttää yksin teknologialle.

Äitihahmo käyttää älypuhelinta ruokapöydässä. Hänellä on sylissään yksi lapsi, ja toinen istuu vieressä.

Äitien somekokemusten ydin on ristiriitaisuuden tunne

Kirjoittajalta Mari Lehto 10.12.2021

Sosiaalisen median tunnekokemuksien monimerkityksellisyys yhdessä äitiyden kulttuuristen normien kanssa sitouttavat äitejä verkon vanhemmuuskulttuureihin.

Nuori käyttää älypuhelinta kuulokkeet korvissaan lattialla maaten.

Kommentti: Teknologia ei vieläkään tuhonnut nuorisoa

Kirjoittajalta Mikko Meriläinen 10.12.2021

Median haitallisista vaikutuksista nuorisoon on esitetty pitkään uhkakuvia, mutta tuore tutkimustieto osoittaa niiden olevan vähäisiä väestötasolla. Yksilöiden kohdalla median vaikutukset esimerkiksi hyvinvointiin voivat kuitenkin olla merkittäviä. Median käyttöä tulisi tutkia arkeen kietoutuneena ilmiönä monitieteisistä lähtökohdista.

Vielä osittain paljaassa maassa kasvaa violetteja kukkia. Kuvassa näkyy myös kuvaajan kengät.

WhatsApp-ryhmä kävelyn tutkimusmenetelmänä

Kirjoittajalta Annaliina Niitamo 10.12.2021

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen on reagoitava nopeasti maailman kriiseihin. Se tarkoittaa, että tutkijoiden täytyy muokata myös tutkimusmenetelmiä nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Nopea reagointi voi kuitenkin tuoda mukanaan eettisiä pulmia, kuten sen, ketä tutkimme. Tässä tekstissä pohdin suljetun WhatsApp-ryhmän haasteita ja hyötyjä tutkimusmenetelmänä.