Yhteiskunnan kuvat

Miten kuvata köyhyyttä, perhe-elämää, sote-uudistusta tai ihmiskauppaa? Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aiheita on usein vaikea kuvittaa. Ilmiön Yhteiskunnan kuvat -hankkeen tarkoitus oli etsiä ennakkoluulottomasti uusia tapoja kuvittaa vaikeitakin aiheita, kuten riippuvuutta tai eriarvoisuutta.

Yhteiskuntatieteilijät tutkivat usein ilmiöitä tai ihmisryhmiä, joihin kohdistuu vahvoja ennakkoluuloja ja joita kuvataan ongelmallisilla tavoilla. Hankkeen yksi tarkoitus olikin löytää uusia, stereotypioita purkavia tapoja kuvittaa yhteiskunnallisia epäkohtia ja marginalisoituja ryhmiä.

Tutkimusaiheiden kuvittamisen lisäksi hankkeessa etsittiin tapoja luoda kuvastoa yhteiskuntatieteelle, jolta puuttuu selkeä kuvallinen identiteetti. Hankkeessa pohdittiin työpajan avulla, miltä yhteiskuntatieteet ja tutkijan työ näyttävät julkisuudessa nyt, ja miltä ne voisivat näyttää tulevaisuudessa.

Ilmiö tuotti hankkeen osana kuvapankin, jossa kuvataan suomalaista yhteiskuntaa ja erilaisia ilmiöitä. Flickrissä toimivan kuvapankin kuvat ovat vapaassa ei-kaupallisessa käytössä.

Hankkeen valokuvaajana toimi Inka Lähteenaro. Rahoitus saatiin Koneen Säätiöltä ja Suomen tiedekustantajien liitolta.