Mikä Ilmiö?

Ilmiö on sosiologinen media, joka popularisoi tutkimusta ja tarjoaa uusia tapoja ajatella yhteiskuntaa.

Lue lisää.

Tuoreimmat

Yhteiskunnan kuvat

Miten kuvata köyhyyttä, perhe-elämää, sote-uudistusta tai ihmiskauppaa? Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aiheita on usein vaikea kuvittaa. Ilmiön Yhteiskunnan kuvat -hankkeen tarkoitus on etsiä ennakkoluulottomasti uusia tapoja kuvittaa vaikeitakin aiheita, kuten riippuvuutta tai eriarvoisuutta.

Yhteiskuntatieteilijät tutkivat usein ilmiöitä tai ihmisryhmiä, joihin kohdistuu vahvoja ennakkoluuloja ja joita kuvataan ongelmallisilla tavoilla. Hankkeen yksi tarkoitus onkin löytää uusia, stereotypioita purkavia tapoja kuvittaa yhteiskunnallisia epäkohtia ja marginalisoituja ryhmiä.

Tutkimusaiheiden kuvittamisen lisäksi hankkeessa etsitään tapoja luoda kuvastoa yhteiskuntatieteelle, jolta puuttuu selkeä kuvallinen identiteetti. Hankkeessa pohditaan työpajan avulla, miltä yhteiskuntatieteet ja tutkijan työ näyttävät julkisuudessa nyt, ja miltä ne voisivat näyttää tulevaisuudessa.

Vuoden 2019 aikana Ilmiö tuottaa kuvapankin, jossa kuvataan monipuolisesti suomalaista yhteiskuntaa ja sen erilaisia ilmiöitä. Kuvapankki tulee vapaaseen ei-kaupalliseen käyttöön.

Hankkeen valokuvaajana toimii Inka Lähteenaro. Rahoitus tulee Koneen Säätiöltä.