Mikä Ilmiö?

Ilmiö on sosiologinen media, joka popularisoi tutkimusta ja tarjoaa uusia tapoja ajatella yhteiskuntaa.

Lue lisää.

Tuoreimmat

Kirjoita Ilmiöön!

Ilmiöön voivat kirjoittaa niin tutkijat kuin sosiologian opiskelijatkin. Ilmiössä julkaistavia juttuja yhdistävät yleistajuisuus ja sosiologinen näkökulma. Juttutyyppimme on listattu alla, mutta jos mielessäsi muhii jotain muuta, ota ihmeessä yhteyttä.

Ilmiö tarjoaa sosiologeille väylän julkaista populaareja tekstejä ja ottaa nopeastikin osaa yleiseen keskusteluun. ISSN-tunnuksemme avulla tekstit on mahdollista viedä yliopistojen tietokantoihin yleistajuisina julkaisuina. Ilmiö pyörii pitkälle vapaaehtoisvoimin, eikä kirjoituksista makseta palkkioita.

Onko sinulla juttuidea, jota haluat tarjota? Jotain kysyttävää? Jo valmis käsikirjoitus? Tavoitat meidät osoitteesta veera.adolfsen@helsinki.fi.

Ohjeet kirjoittajalle

Artikkelissa voit käsitellä sosiologisesta näkökulmasta jotain yhteiskunnallista tai sosiaalista ilmiötä. Artikkeli voi myös kertoa tekemästäsi tutkimuksesta populaaristi. Jos olet vaikkapa julkaissut tutkimusartikkelin tai tehnyt gradun, sen pohjalta on hyvä kirjoittaa. Yleensä ottaen metodeista kannattaa kertoa aika lyhyesti, teoriataustasta jonkin verran ja varsinaisista tuloksista kattavammin. Sopiva pituus on n. 5 000–13 000 merkkiä (n. 650–2 000 sanaa).

Kommentti on napakka kirjoitus, jossa kirjoittaja kertoo sosiologisesti perustellun näkökulmansa johonkin asiaan. Voit kommentoida vaikka jotain media- tai tieteellistä keskustelua, elokuvaa tai kiinnostavaa sosiaalista ilmiötä. Sopiva mitta kommentille on noin 1 500–4 000 merkkiä (n. 150–450 sanaa).

Sosiologia valokeilassa -jutussa fokuksessa on sosiologia. Juttu voi käsitellä tiettyä sosiologia, tutkimusmenetelmää, sosiologian historiaa tai sosiologiaa tieteenalana. Jutun muoto on vapaa, voit vaikka haastatella kiinnostavaa sosiologia tai kirjoittaa esseen. Sopiva pituus on n. 5 000–13 000 merkkiä (n. 650–2 000 sanaa).

Luettua-jutut ovat lyhyitä arvioita sosiologisista kirjoista. Mitä olet lukenut, missä kirjoittaja onnistui, mitä ajatuksia kirjasta heräsi? Kirja-arvion pituus on n. 1 500–4 000 merkkiä (n. 150–450 sanaa).

Jutut ilmestyvät verkossa, joten käytäthän väliotsikoita ja kirjoitat nasevia kappaleita. Pari kolme virkettä on verkkoon kirjoittaessa hyvä mitta kappaleelle.

Pyri kirjoittamaan niin, että tekstiä ymmärtäisi myös ystäväsi, joka ei ole käynyt yhtään sosiologian kurssia. Käytä konkreettisia esimerkkejä ja muista kertoa, mitä käyttämäsi sosiologiset käsitteet tarkoittavat. Kytke kirjoittaessasi abstraktit asiat arkipäiväisiin: jos olet tutkinut nuorten osallisuutta kunnallisessa päätöksenteossa, kerro ensin niistä surkeista harrastusmahdollisuuksista tai ankeista puistoista, joihin tutkimasi nuoret halusivat vaikuttaa (ks. Mari Kiviniemen hyvä blogikirjoitus konkretisoinnista).

Toimita tekstisi osoitteeseen veera.adolfsen@helsinki.fi. Lihavoi tekstissä esiintyvien henkilöiden nimet ja kursivoi teosten nimet. Jos siteeraat jotain henkilöä, käytä lainausmerkkejä. Kappalejakona toimii tyhjä rivi.

Listaa käyttämäsi lähteet vasta tekstin loppuun. Lukijaystävällisyyden vuoksi Ilmiössä ei sisällytetä lähdeviitteitä itse tekstiin.

Kirjoita tekstin lopuksi omat tietosi (nimi, titteli, yliopisto, mitä olet tutkinut, halutessasi Twitter-tunnus). Lähetä tekstin mukana myös kuvasi.

Muotoiluohjeet ja toimitusprosessi

Käytä jutussa väliotsikoita ja kirjoita nasevia kappaleita. Pari kolme virkettä on verkkoon kirjoittaessa hyvä mitta kappaleelle. Lihavoi tekstissäsi esiintyvien henkilöiden nimet ja kursivoi teosten nimet. Jos siteeraat jotain henkilöä, käytä lainausmerkkejä. Kappalejakona toimii tyhjä rivi.

Ilmiön jutuissa ei helppolukuisuuden takia viitata lähteisiin tieteellisen viittauskäytännön mukaan. Lähteitä ei siis mainita tekstin sisällä sulkeissa, vaan riittää, että lopussa on lista käytetyistä lähteistä. Jos jutussa viitataan johonkin netistä löytyvään aineistoon (esim. raportti, selvitys, lehtijuttu), siihen voi ja saa mielellään linkata suoraan tekstissä.

Kirjoita tekstin loppuun lyhyt kuvaus itsestäsi (nimi, titteli, yliopisto, mitä olet tutkinut, halutessasi Twitter-tunnus). Toimita tekstisi ja kuva itsestäsi osoitteeseen veera.adolfsen@helsinki.fi.

Ennen julkaisemista juttuasi kommentoi yksi Ilmiön toimituskunnassa vaikuttava tutkija, joka voi antaa sisältöön liittyviä muutosehdotuksia. Lisäksi Ilmiön tuottaja voi editoida juttua tarpeen mukaan. Muutokset tehdään yhteistyössä kirjoittajan kanssa, ja prosessi on tarkoitus pitää mahdollisimman kevyenä.