Ilmiön ja Politiikasta-lehden Hoiva-teemaviikko 7.12.–12.12.2022

Teemaviikon lukulista

7.12. Hoivan ehtyminen on hyvinvointivaltion kohtalonkysymys, kirjoittavat Heini Kinnunen, Emma Lamberg ja Hanna Ylöstalo (FEMTIE).

7.12. Hoitajien palkkakysymys kaikkia koskevana ongelmana, kirjoittavat Heini Kinnunen ja Miikaeli Kylä-Laaso.

8.12. Onko vanhushoiva liian kallista – ja kenelle? kirjoittavat Tiina Sihto ja Minna Zechner.

8.12. Hoivan finansialisaatio vanhuspalveluissa, kirjoittaa Vaiva-kollektiivi.

9.12. Hoivan poliittista ja taloudellista merkitystä ei ymmärretä tarpeeksi suomalaisessa politiikkakeskustelussa, kirjoittaa Tiina Vaittinen.

9.12. Hoivakriisi synnyttäjien hoidossa, kirjoittavat Kaisa Kuurne ja Anna Leppo.

12.12. Hoivaköyhyys kasvattaa vanhuusiän eriarvoisuutta, kirjoittavat Lina Van Aerschot ja Teppo Kröger.

 

 

Hoiva-teemaviikko Ilmiössä ja Politiikasta-lehdessä 7.12.–12.12.2022

Ihminen on ruumiillisena olentona rikki menevä ja ajoittain avuton. Kaikki ihmiset tarvitsevat elämänsä aikana hoivaa toisilta ihmisiltä. Hoivasuhteet ovat ihmisyyden ja sosiaalisuuden ytimessä. Tai kuten hoivatutkijoiden Vaiva-kollektiivi kirjoittaa: vaiva on yhteiskunnan ytimessä.

Hoiva on osa laajempaa yhteiskuntapoliittista toimintaympäristöä. Esimeriksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta ja rahoituksesta sekä alan lainsäädännöstä käydään jatkuvaa poliittista kamppailua. Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa valtio on kantanut ison vastuun väestön hoivatarpeisiin vastaamisesta. Tuoreessa Haavoittuva toimijuus -kirjassa kysytään, millaiseksi hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten ja heidän omaistensa arki muotoutuu, kun hyvinvointivaltion turvaverkkoa on poliittisin päätöksin heikennetty.

Väestö vanhentuu Suomessa vauhdilla ja hoivaa tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin nyt. Mediassa ja politiikassa on puhuttu viime aikoina hoivakriisistä, mutta keskustelussa on usein jäänyt määrittelemättä se, mitä oikeastaan tarkoitetaan hoivalla.

Sosiaalipolitiikan emeritaprofessori Anneli Anttonen ja sosiaalityön apulaisprofessori Minna Zechner esittelivät vuonna 2009 julkaistussa kirjassa Hoiva – Tutkimus, politiikka ja arki hoivan käsitteen taustaa. Hoidosta puhutaan etenkin lääketieteessä ja hoitotieteessä ja sillä viitataan selkeästi määriteltävissä oleviin hoitoihin ja hoitotoimenpiteisiin. Hoiva puolestaan on yhteiskuntatieteellinen käsite, jolla on tarkoitettu apua tarvitsevaan ihmiseen ja hänen perustarpeisiinsa kohdistuvaa kokonaisvaltaista huolenpitoa.

Kesän 2022 aikana Suomessa tuli näkyväksi todellinen hoiva-alan kriisi, joskin alan toimijat ja tutkijat olivat tienneet syvenevistä ongelmista jo pitkään. Koronaviruksen aiheuttama pandemia koetteli suomalaista hoito- ja hoivajärjestelmää. Tästä vielä pääosin selvittiin, mutta alan työntekijöiden kuormitus kasvoi entisestään. Sairaanhoitajat lähtivät keväällä 2022 laajaan työtaisteluun, jotta hoito- ja hoiva-ala pääsisi palkkakuopastaan ja työoloja parannettaisiin. Vaikka hoitoa ja hoivaa arvostetaan esimerkiksi poliitikkojen puheissa, konkreettiset teot alan tukemiseksi ovat jääneet vähäisiksi.

Tässä Ilmiö- ja Politiikasta-verkkolehtien yhdessä koordinoimassa artikkelisarjassa perehdytään monipuolisesti hoivaan ja sen tilaan ja tulevaisuuteen Suomessa. Hoivaa lähestytään nimenomaan yhteiskunnallisena ja poliittisena kysymyksenä.

Aihepiirin laajuutta kuvaavat teemaviikon moninaiset teemat. Miksi hoivaa ajatellaan kulueränä eikä tuottavana toimintana? Onko edessä tilanne, jossa hyvää hoivaa on tarjolla lähinnä niille, jotka pystyvät ostamaan sitä omalla rahalla? Mitä tapahtuu hyvinvointivaltion lupaukselle tarjota riittävästi huolenpitoa sitä tarvitseville? Miten lisääntyvä markkinaehtoisuus ja voitontavoittelu vaikuttaa hoivaan?

Ilmiön osuudesta juttusarjasta vastaavat päätoimittaja Lotta Haikkola ja vieraileva päätoimittaja Anna Leppo.

Hoiva -teemaviikolla 7.12.–12.12.2022 ilmestyy arkipäivinä teemaan liittyviä tekstejä sekä Ilmiössä että Politiikasta-verkkolehdessä. Teemaviikolla julkaistut jutut löydät viereiseltä lukulistalta sitä mukaa, kun ne ilmestyvät. Muut Ilmiön hoivaa käsittelevät jutut löydät sivuilta avainsanalla hoiva.