Ilmiön toimitus

Lotta kahvikuva

LOTTA HAIKKOLA

Päätoimittaja

Lotta Haikkola työskentelee akatemiatutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Hänen tutkimuksensa koskee nuorten työelämäkokemuksia ja työn käytäntöjä, työttömyyden hallintaa ja nuoria työttömiä. Lisäksi hän tutkii toista sukupolvea, etnisiä suhteita ja identiteettien politiikkaa. Lotta on Ilmiön perustaja.
ida.korolainen

Ida Korolainen

Toimitussihteeri

Ida Korolainen (YTK) on journalismin ja viestinnän ammattilainen. Toimitussihteerinä hän auttaa artikkelien yleistajuistamisessa ja vastaa Ilmiön somekanavista.

Toimituskunta

Alanko_credit_Mika_Turkia

Anna Alanko

Anna Alanko on tutkijatohtori Helsingin yliopistolla ja Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus CEACGin koordinaattori. Hän on tutkimuksissaan tarkastellut mielenterveyteen, terveyspolitiikkaan ja riippuvuuksiin liittyviä kysymyksiä. Alanko harrastaa myös kaunokirjallisuutta.

bibuprofiili

VEIKKO ERANTI

Veikko Eranti on kaupungeista, politiikasta sekä teknologisen  ja yhteiskunnallisen muutoksen suhteesta kiinnostunut sosiologi. Hän työskentelee kaupunkisosiologian apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa.

Twitter: @veikkoeranti
Verkkosivut

Anna Grahn

Anna Grahn

Anna Grahn on taloussosiologi, joka toimii projektitutkijana Turun yliopiston INVEST lippulaivassa viitebudjettihankkeessa. Väitöskirjassaan hän tutkii ulkonäkökeskeisen urheilun normeja. Muita Grahnin tutkimusintressejä ovat kulutustutkimus, urheiluun liittyvä sosiologinen tutkimus, sekä kaikki erilaisiin tutkimusmenetelmiin liittyvät asiat. Vapaa-ajallaan Grahn suorittaa oman elämänsä autoetnografiaa urheilemalla monissa eri paikoissa, pelaa Super Mariota perheensä kanssa ja lukee kirjoja säännöllisen epäsäännöllisesti.

Johanna Hokka

Johanna Hokka

Johanna Hokka (YTT) työskentelee Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksessa (TaSTI). Hän on tieteen- ja korkeakoulututkimukseen erikoistunut sosiologi, joka tekee tällä hetkellä tutkimusta Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Akateemisten affektien etnografia.

Riikka Homanen

YTT, sosiologian dosentti Riikka Homanen työskentelee akatemiatutkijana Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Homasen tutkimukset käsittelevät lisääntymistä, sen instituutioita, markkinaistumista, tiedettä ja teknologioita sekä siihen liittyvää matkailua.

Twitter: @homanenriikka

Verkkosivut: riikkahomanen.net

Nina Jokirinne

Nina Jokirinne

Nina Jokirinne on valtiotieteiden maisteri. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskuksessa projektisuunnittelijana. Hän on kiinnostunut terveydestä, riippuvuuksista sekä eriarvoisuuden teemoista.

Sara Juvonen

Sara Juvonen

Sara Juvonen on kasvatussosiologi ja tekee Helsingin yliopistossa väitöskirjaa, joka käsittelee peruskoulun ja yhteiskunnan suhdetta. Hän on kiinnostunut normeista, sosialisaatiosta ja yhteisöistä, sekä koulutuksen yhdenvertaisuuden kysymyksistä.

Kuva_Henri Koskinen

Henri Koskinen

Henri Koskinen (VTM) on sosiologian tohtorikoulutettava Turun yliopistossa. Hän tekee väitöskirjaa, joka käsittelee yrittäjyyttä osana suomalaista jälkiteollista yhteiskuntaa ja taloutta. Koskinen on kiinnostunut politiikan ja työelämän sosiologiasta.

 

Anna Leppo

Anna Leppo

VTT Anna Leppo on tutkinut sosiaali- ja terveydenhuollon kohtaamisia ja asiakaskokemuksia mm. päihde- ja äitiyshuollon palveluissa. Häntä kiinnostavat hoiva, eriarvoisuus, hyvinvointi, terveys, sukupuoli, sosiaaliset oikeudet ja hyvinvointivaltio. Anna on taustaltaan sosiologi ja työskentelee Helsingin yliopistossa Yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorin sijaisena.

 

Mona Mannevuo

Mona Mannevuo

Mona Mannevuo on tutkijatohtori Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (TIAS). Hänen tieteiden välisiä rajoja ylittävät tutkimuksensa keskittyvät tieteen, tiedon ja tunteiden historiaan. Hän on kiinnostunut tieteen roolista yhteiskunnassa ja johtaa tutkimushanketta Viestintää yli rajojen: politiikan, tieteen ja viestinnän muuttuva kenttä.

Verkkosivut: mmannevuo.wordpress.com

 

 

Taina Meriluoto

Taina Meriluoto

Taina Meriluoto työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa ja koordinoi Imagining Democracy: European youth becoming citizen by visual participation -hanketta. Taina on kiinnostunut demokratian ja politisaation teorioista ja käytännöistä. Hän tutkii marginalisoiduissa asemissa olevien nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja on paneutunut erityisesti kokemuspohjaiseen vaikuttamiseen.

Twitter: @MeriTaina

Kaisa Murtoniemi

Kaisa Murtoniemi

Kaisa Murtoniemi (YTM) on kulttuurintutkija, joka tekee parhaillaan väitöskirjaansa Tampereen yliopistossa. Tutkimuksessaan hän tarkastelee sitä, miten kulttuurin ja taiteen arvoa yhteiskunnassa määritellään ja mistä ne kulloinkin saavat arvonsa. Murtoniemi on kiinnostunut erityisesti kulttuurin ja talouden suhteista.

marianne mäkelin

Marianne Mäkelin

Marianne Mäkelin tekee sosiologian väitöskirjaa Helsingin yliopistossa geenien muokkaamiseen liittyvistä poliittisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Hän on kiinnostunut luonnon sosiologiasta ja tieteen- ja teknologiantutkimuksesta.

33782055_10156378610650970_2997706625067778048_n

RIIKKA PERÄLÄ

Riikka Perälä työskentelee tutkijana asunnottomuustyötä tekevässä Y-Säätiössä. Hän on koulutukseltaan sosiologi ja valtiotieteiden tohtori ja tehnyt pitkään tutkimus- ja kehittämistyötä päihde- ja asunnottomuuspolitiikan kentällä.

IMG_20190901_174850_489

Olli Pyyhtinen

Olli Pyyhtinen työskentelee sosiologian apulaisprofessorina New Social Reasearch -ohjelmassa Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalueisiinsa lukeutuvat yhteiskuntateoria, filosofia, tieteen- ja teknologiantutkimus, taloussosiologia ja taiteen tutkimus. Tällä hetkellä Pyyhtinen tekee tutkimusta jätteen moraalitaloudesta ja siitä, miten jäte osallistuu yhteiskunnan rakentumiseen.

Tiina Sotkasiira_credit_Varpu_Heiskanen

Tiina Sotkasiira

YTT, yhteiskuntapolitiikan dosentti Tiina Sotkasiira toimii apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteiskuntatieteiden laitoksella. Hänen tutkimustyönsä kohdistuu etnisten suhteiden ja kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimukseen sekä  yhteiskunnallisten ilmiöiden politisoitumiseen.

Twitter: @sotkis

Elina Turunen

Elina Turunen

Elina Turunen on yhteiskuntapolitiikan väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän tutkii epävarmuutta selviytymiseen arjessa aiheuttavia tekijöitä muun muassa toimeentuloon liittyvissä tilanteissa. Hän on tutkinut aiemmin sosiaalipolitiikan kysymyksiä. Häntä kiinnostavat hyvinvointivaltio ja poliittinen talous, osallisuuden kokemukset sekä ympäristöpolitiikan sosiaaliset seuraukset.

Sampo-Villanen-009-MV

Sampo Villanen

Sampo Villanen on kaupunkitilan sosiologi ja valtiotieteiden maisteri, joka on tehnyt tutkimusta kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun, julkiseen kaupunkitilaan, mielenosoituksiin, kaupunkiliikkeisiin ja terveys- ja teknologiapolitiikkaan liittyen. Hän työskentelee avustusvalmistelijana STEA:ssa.

Erica Åberg

Erica Åberg

Erica Åberg on taloussosiologi, joka toimii erikoistutkijana Turun yliopiston INVEST-lippulaivassa ja SOMA-hankkeessa. Joulukuussa 2020 julkaistussa väitöskirjassaan hän tutki ulkonäköön liittyviä sosiaalisia normeja ja sukupuolta. Ulkonäön ja sukupuolen lisäksi Åberg on kiinnostunut kulutustutkimuksesta sekä sosiaalisen median tutkimuksesta. Vapaa-ajallaan hän keräilee kirppiksiltä erilaisia asioita, kuten lasihedelmiä sekä vihanneksen muotoisia astioita, viettää aikaa sosiaalisessa mediassa ja mökkeilee perheensä kanssa.