Mikä Ilmiö?

Ilmiö on sosiologinen media, joka popularisoi tutkimusta ja tarjoaa uusia tapoja ajatella yhteiskuntaa.

Lue lisää.

Tuoreimmat

Toimituskunta ja kirjoittajat

Lotta kahvikuva

LOTTA HAIKKOLA

Päätoimittaja

Lotta Haikkola työskentelee tutkijatohtorina Nuorisotutkimusverkostossa. Hänen tutkimuksensa koskee nuorten työllistymistä, työvoimapolitiikkaa ja työmarkkinoiden marginaaleja. Lisäksi hän tutkii toista sukupolvea, etnisiä suhteita ja identiteettien politiikkaa. Lotta on Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja ja Ilmiön perustaja.
Veera Adolfsen

Veera Adolfsen

Tuottaja

Veera Adolfsen on maisterivaiheen sosiologian opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on opiskellut myös suomen kieltä ja työskennellyt vuosia järjestöviestinnän parissa ja toimittajana. Ilmiön tuottajana Veera mm. pitää yhteyttä kirjoittajiin, editoi tekstejä ja kehittää Ilmiötä yhdessä päätoimittajan kanssa.

Toimituskunta

Alanko_credit_Mika_Turkia

Anna Alanko

Anna Alanko on tutkijatohtori Helsingin yliopistolla ja Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus CEACGin koordinaattori. Hän on tutkimuksissaan tarkastellut mielenterveyteen, terveyspolitiikkaan ja riippuvuuksiin liittyviä kysymyksiä. Alanko harrastaa myös kaunokirjallisuutta.

bibuprofiili

VEIKKO ERANTI

Veikko Eranti on kaupungeista, politiikasta sekä teknologisen  ja yhteiskunnallisen muutoksen suhteesta kiinnostunut sosiologi. Hän työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistolla.

Twitter: @veikkoeranti
Verkkosivut

Olli Herranen

Olli Herranen

Olli Herranen on sosiologian väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa, ja tutkii väitöskirjassaan uusinstitutionalismiteorioita. Lisäksi hän on kiinnostunut yleisesti poliittisesta taloudesta, ja on tutkinut Euroopan unionin taloudellista integraatiota ja Suomen valtionhallinnon muutosta 2000-luvulla.

Twitter: @rotosherranen
Blogi: rotosherranen.wordpress.com

Riikka2 pieni-soft

Riikka Homanen

YTT Riikka Homanen työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella. Hän toimii tällä hetkellä sosiologien kansallisen tiedeseuran, Westermarck-seuran, julkaiseman vertaisarvioidun tiedelehden Sosiologian päätoimittajana (2018–19). Homasen tutkimukset käsittelevät lisääntymistä, sen instituutioita, markkinaistumista, tiedettä ja teknologioita sekä siihen liittyvää matkailua.

Twitter: @homanenriikka

Luhtakallio

Eeva Luhtakallio

Eeva Luhtakallio on sosiologian dosentti, joka työskentelee apulaisprofessorina Tampereen yliopiston New Social Research -ohjelmassa. Hän päätoimittaa European Journal of Cultural and Political Sociology -lehteä ja käsittelee tutkimuksissaan muun muassa demokratiaa, osallistumisen eriarvoisuutta, politisaatioprosesseja ja visuaalisuutta.

Twitter: @EevaLuhtakallio

33782055_10156378610650970_2997706625067778048_n

RIIKKA PERÄLÄ

Riikka Perälä työskentelee kehittämis- ja edunvalvontakoordinaattorina Ehyt ry:ssä. Hän on sosiologi ja valtiotieteiden tohtori. Perälä on kirjoittanut työnsä ohella aktiivisesti yhteiskuntatieteistä eri blogeihin.

olli_p_ilmiökuva

Olli Pyyhtinen

Olli Pyyhtinen työskentelee sosiologian apulaisprofessorina New Social Reasearch -ohjelmassa Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalueisiinsa lukeutuvat yhteiskuntateoria, filosofia, tieteen- ja teknologiantutkimus, taloussosiologia ja taiteen tutkimus. Tällä hetkellä Pyyhtinen tekee tutkimusta jätteen moraalitaloudesta ja siitä, miten jäte osallistuu yhteiskunnan rakentumiseen.

Tiina Sotkasiira_credit_Varpu_Heiskanen

Tiina Sotkasiira

YTT Tiina Sotkasiira toimii tutkijana Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteiskuntatieteiden laitoksella. Hänen tutkimustyönsä kohdistuu etnisten suhteiden ja kansainvälisten muuttoliikkeiden sekä Venäjän tutkimukseen.

Twitter: @sotkis

AT

Antti Teittinen

Dosentti Antti Teittinen toimii tutkimuspäällikkönä Kehitysvammaliitossa. Tutkimusintressejä ovat vammaisuuden ilmiön aikalaisanalyysi sekä aihepiirin rakennekriittinen ja yhteiskuntateoreettinen tutkimus. Hän on kiinnostunut myös nuorisotutkimuksesta, arkkitehtuurin yhteiskunnallisista merkityksistä ja valtatutkimuksesta.

Twitter: @teittine

Sampo-Villanen-009-MV

Sampo Villanen

Sampo Villanen on kaupunkitilan sosiologi ja valtiotieteiden maisteri, joka on tehnyt tutkimusta kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun, julkiseen kaupunkitilaan, mielenosoituksiin, kaupunkiliikkeisiin ja terveys- ja teknologiapolitiikkaan liittyen. Hän työskentelee avustusvalmistelijana STEA:ssa.