Lisääntymisen tulevaisuus -teemaviikko Ilmiössä 9.–15.12.2019

Lisääntymisen kautta voidaan tarkastella, miten kulttuuri ja yhteiskunta muuttuvat. Perheellistymisen myöhentyminen ja hedelmällisyyden lasku huolettavat kaikkialla läntisessä maailmassa. Samaan aikaan ympäristön kestokyvyn näkökulmasta väestönkasvu voi olla yhteiskunnallinen ongelma.

Lisääntymisen tulevaisuus -teemaviikolla Ilmiössä tarkastellaan lisääntymisen näkymiä ekologisen kriisin, biokapitalismin ja laskevan syntyvyyden aikakaudella. Ilmastonmuutos, tuleviin elämänmahdollisuuksiin ja yhteiskunnallisten instituutioiden jatkuvuuteen liittyvät huolet näkyvät niin perheellistymistä pohtivien yksilöiden ajatuksissa kuin väestöpolitiikassa.

Lisääntyminen tarkoittaa paitsi vauvoja, myös numeroita. Suomessakin jokainen päätyy heti syntyessään koko joukkoon tilastoja, jotka ovat valtiolle tärkeä väestönhallinnan väline. Teemaviikolla tarkastellaan, miltä suomalaisten lisääntyminen näyttää numeroiden valossa.

Lisääntymiseen liittyvä valistus ja kontrolli on historiallisesti keskittynyt naisiin. Tämä on tarkoittanut Suomessakin esimerkiksi naisiin kohdistuvaa isänmaallista kampanjointia synnytysten lisäämiseksi ja toisaalta “vääränlaisina” lisääntyjinä nähtyjen naisten sterilisointia. Myös kehittyvissä maissa toteutettavat perhesuunnittelukampanjat on usein kohdistettu naisille, mutta joskus kohderyhmään pääsevät myös miehet.

Joillekin ihmisille lisääntyminen on huomattavasti helpompaa kuin toisille. Jos lasta ei toiveesta huolimatta kuulu, etenkin vauraista länsimaista saatetaan hedelmöityshoitoja tai sijaissynnytystä varten matkustaa toiseen maahan. Ihmisillä on monenlaisia syitä hakeutua hoitoihin ulkomaille. Oman maan lainsäädäntö tai hoitojärjestelmä voi esimerkiksi estää heitä saamasta haluamiaan hoitoja, hoitoihin saattaa olla pitkät jonot, tai hoitojen hinnat voivat olla kotimaassa kovin korkeat. Teemaviikolla pohditaan myös lisääntymismatkailua ja siihen liittyviä käsityksiä kansakuntien ja etnisten ryhmien rajoista.

Syntyvyyden lasku herättää huolta ennen muuta talouskasvun ja yhteiskunnallisten instituutioiden puolesta. Ekologisesti kestävän tulevaisuuden näkökulmasta pienenevät ikäluokat taas tarjoavat toivoa. Yhteiskunnallisen jatkuvuuden kannalta muidenkin elollisten olentojen lisääntymisen edellytykset ovat tärkeitä – vain ihmisten lisääntyminen ei riitä.

Lisääntymisen tulevaisuus -viikon tekstit ovat päivittäin esillä sosiaalisessa mediassa. Twitterissä ja Instagramissa kannattaa ottaa seurantaan #lisääntymisviikko. Uudet sisällöt päivittyvät myös tänne tapahtumasivulle sitä mukaa, kun ne ilmestyvät. Viikon loputtua voit siis halutessasi pitää lukumaratonin ja lukea kaikki tekstit kerralla.

Tapahtuma toteutetaan yhdessä Lisääntymisen tulevaisuus -hankkeen kanssa. Hanke tarttuu ajassa ilmeneviin lisääntymisen paradokseihin ja pohtii lisääntymisen tulevaisuutta ja sen hallinnan haasteita eri tieteenalojen ja intressiryhmien kesken. Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Seuraa myös Twitterissä: @reprofutures.