Sinkut taloudellisesti paljaana treffeillä - Turmeleeko rahapuhe romanttisen rakkauden?

Rahasta puhuminen, erityisesti parisuhteissa, on ollut viimeinen tabu – tai näin on väittänyt muun muassa perheterapeutti ja tutkija Joan Atwood. Parisuhteissa koetaan helpommaksi puhua monista muista mahdollisia ristiriitoja aiheuttavista tekijöistä, kuten työstä, lastenkasvatuksesta, kotityönjaosta tai seksuaalisuudesta. Turmeleeko rahapuhe romanttisen rakkauden?

Harvoin olemme tottuneet näkemään julkisuudessakaan pariskuntien puhetta rahasta, vaikka media onkin tarjonnut esityksiä monenlaisista muista arjen haasteista, kuten parisuhdeongelmista, uskottomuudesta ja eroista. Parisuhteen rahat ja erityisesti avioliitto taloudellisena sopimuksena nousevat otsikoihin, kun iltapäivälehdet käsittelevät rikkaiden julkisuuden henkilöiden avioehtoja, raastavia avioeroja ja omaisuuden jakamiseen liittyviä riitoja. Viime vuosina rahapuhe, myös deittailuun, parisuhteiden muodostamiseen ja perhe-elämään liittyen, vaikuttaisi kuitenkin lisääntyneen erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Myös Ylen keväällä 2024 esittämän Sinkut paljaana -sarjan 4. tuotantokauden teemana on rahasta puhuminen. Sarjassa sinkut kertovat omasta suhteestaan rahaan ja toiveistaan tulevaisuuden kumppania kohtaan. Kaikki päähenkilöt ovat naisia, ja suurin osa heistä menee treffeille miesten kanssa. Ohjelman kehys on melko heteronormatiivinen, vaikka sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta on saatu mukaan castingin kautta.

Kuva vaaleanpunaisista, sydämenmuotoisista valonheijastuksista.

Instituutioista irrotetut puhtaat suhteet

Rahapuhetta treffeillä ja parisuhteissa voi tulkita sosiologisten silmälasien läpi monesta eri näkökulmasta. Parisuhteeseen liitetty rahapuhe voi oudoksuttaa, juuri kun parisuhde on kuluneen vuosisadan aikana irtautunut avioliitosta ja taloudellisten sopimusten kahleista. Esimerkiksi sosiologi Anthony Giddens on kuvannut parisuhteen muuttuneen ”puhtaaksi suhteeksi”, joka perustuu elatuksen, perinteiden ja instituutioiden sijaan romanttiseen rakkauteen, osapuolten tasa-arvoisuuteen ja kommunikaatioon.

Rahan nousemisen osaksi kumppanin valintaa ja parisuhdetta voi tuoksahtaa ummehtuneelta paluulta Jane Austenin romaanien aikaan. Toisaalta sen voi tulkita ilmentävän kapitalismin kykyä tunkeutua yhä uusille elämänalueille, tässä tapauksessa intiimisuhteisiin –  eli takaisin sinne, mistä sitä on yritetty häätää.

Esimerkiksi sosiologi Eva Illouz on arvioinut kapitalismilla olevan monenlaisia vaikutuksia parisuhteisiin: populaarikulttuuri, kuten tv-sarjat ja elokuvat luovat kaupallistuvia rakkauden ja parisuhteiden kuvastoja, jotka siirtyvät arkeemme.

Romantiikkaa edustaa usein kulutustuote, kuten ravintolaillallinen tai ulkomaanmatka.

Toisaalta kapitalismi muuttaa kumppanin etsinnän parisuhdemarkkinoiksi, jonne sinkku tuotteistaa itseään. Näin taloudelliset ja sosiaaliset tekijät voivat vaikuttaa erityisesti miehillä kumppanin löytymiseen. Koulutus, vakaan ammatin tulot, keskiluokkainen maku ja vaikkapa kyky puhua politiikasta vetoavat myös vähemmän koulutettuihin naisiin ”duunarimaisuutta” enemmän. Äärimmillään mies välineellistyy ansaitsijaksi ja perheen elättäjäksi ja nainen puolestaan hoivaajaksi, joka tekee kodin, tarjoaa miehelle emotionaalista tukea ja toisaalta myös kauniin vaimon mukanaan tuomaa statusta.

Puhdas suhde on kuitenkin myös hauras ja sen kestävyyttä vaikuttaa uhkaavan monenlaiset seikat. Tämän takia parisuhteeseen tunkeutuu parisuhdetyö, jota usein tehdään irtaantumalla arjesta lomamatkalle tai ravintolaillalliselle hoitamaan suhdetta.

Kuvassa kahden ihmisen kädet pitelevät yhdessä seteleitä vaalealla taustalla.

Viilentääkö rahapuhe parisuhteet?

Parisuhteet ja perheet perustuvat yhä useammin kahden hengen tuloille ja työnjako sekä valta-asetelmat ovat olleet muutoksessa. Sosiologi Arlie Hochschildin mukaan suhteet haurastuvat, koska feminismi ja yhteiskunnallinen työnjaon muutos ovat antaneet naisille enemmän taloudellista itsenäisyyttä sekä ohjanneet naisia toteuttamaan itseään ja omia haaveitaan kodin ulkopuolella perheeseen panostamisen kustannuksella. Myös Illouz on tuonut esiin, miten suhteissa neuvotellaan panostuksista kotityöhön ja ansiotyöhön. Markkinalogiikan ja järkeilyn tunkeutuessa intiimiin elämän alueelle lämpimien suhteiden on nähty viilenevän (cooling of intimacies).

Sekä Hochschildin että Illouzin analyyseja on kritisoitu tulkinnoista, jotka antavat ymmärtää, että feminismi ja naisten aseman paraneminen olisivat horjuttaneet perheitä ja parisuhteita. Myös Giddensin sekä muiden sosiologien pessimistiä tulkintoja perheiden, avioliiton ja parisuhteiden haurastumisesta on pidetty kapeakatseisina, koska ne eivät ota riittävästi huomioon ihmisten inhimillisiä tarpeita. Suhteisiin edelleen sitoudutaan ja niihin koetaan liittyvän velvollisuuksia.  Rakkaussuhteita kuvataankin eräänlaiseksi kaksoissidokseksi: niiden toivotaan olevan sekä tyydyttäviä että kestäviä.

Näitä kritiikkejä seuraten kysynkin, ilmentääkö rahapuheen yleistyminen parisuhteissa Hochschildin ja Illouzin kuvailemaa rationaalisuutta, harkintaa ja kapitalismin tunkeutumista parinvalintaan, mikä uhkaa romanttista rakkautta, viilentäen niitä? Väitän, että Sinkut paljaana -sarjan rahapuhe avaa kriittistä ja pessimististä luentaa laajempia näkymiä rahapuheen merkitykseen deittailussa ja parisuhteiden muodostamisessa. Rahapuhe edustaa kyllä järkeilyä, mutta tulkitsen rahapuheen pikemminkin pyrkivän varmistamaan yhteensopivuutta, parisuhteiden lämpöä, yhteisymmärrystä ja pysyvyyttä.

Kuvassa on kivisormus punaisen ruusun sisässä.

Epätavallista deittirealitya

Sinkut paljaana -formaatti ei edusta pelkästään perinteistä ’deittirealitya’, vaan se risteyttää erilaisia tosi-tv:n muotoja, kuten muodonmuutos-realitya (makeover) sekä julkisen tunnustamisen ja paljastamisen viihteellistämistä (confessional media).

Britannian yleisradion esittämän alkuperäissarjassa Beauty Queen & Single osallistujat ovat kauneuskilpailuihin osallistuneita naisia, jotka käyvät meikittöminä treffeillä löytääkseen aidon yhteyden, joka ulottuu pintaa syvemmälle. Pinnan alle mennään myös jakamalla vaikeita kokemuksia ja traumoja, ja sarjaa on markkinoitu kysymällä ”johtaako trauman paljastaminen autenttisempaan romanssiin?”

Suomiversio noudattelee formaattia soveltaen. Sarjassa juontaja Emma Karasjoki keskustelee osallistujien kanssa ja kuuntelee kunkin jakson päähenkilön taustatarinan, joka tällä kaudella liittyy tavalla tai toisella rahaan, sen tienaamisen tai käyttämisen tapoihin. Osallistujat kertovat esimerkiksi nuoruuden heikoista taloustaidoista johtuvasta velkaantumisesta, ja siitä, miten he pyrkivät nousemaan taloudellisesti jaloilleen. Osa heistä kertoo tienaavansa hyvin tosi-tv:n ja sosiaalisen median kautta tai erilaisilla seksityön muodoilla. He puhuvat myös palkkatyön ulkopuolelle jättäytymisestä, taiteen tekemisestä sekä toiveista keskittyä perheeseen ja (palkattomaan) kotityöhön.

Osa ohjelman sinkuista kertoo myös haaveistaan ja odotuksistaan, jotka koskevat tulevaisuuden kumppanin statusta sekä tämän suhtautumista uraan ja rahaan parisuhteessa. Kun sinkut ovat riisuneet itsensä taloudellisesti paljaaksi, poistavat he ennen treffeille menoa myös meikkinsä ja pukeutuvat beigeen persoonattomaan kaapuun. Osallistujat käyvät kolmilla treffeillä, joiden aikana he paljastavat treffikumppanilleen valitsemiaan seikkoja itsestään ja rahasta. Muut osallistujat seuraavat treffejä videolta kommentoiden treffien tapahtumia.

Kultaiset korkokengät kuvattuna vaaleanpunaisella taustalla. Korkokengissä on viidensadan euron seteleitä.

Taloudellinen yhteensopivuus uutena parisuhdeihanteena

Tässä kehyksessä, jonka keskiössä on erilaisten suojamuurien riisuminen, oman rahatarinan paljastaminen on myös oman haavoittuvuuden paljastamista. Esiin nousee hauras toive siitä, tuleeko hyväksytyksi sellaisena kuin on, vaikka taustalla olisi pikavippikierteestä johtuvaa velkaantumista. Seksityötä tekevä pohtii, haluaako joku minut, jonka kuvat ovat kaikkialla netissä.

Rahapuheen voi tulkita muodostavan myös uuden kerroksen käsitykseen siitä, millaiset kumppanit sopivat toisilleen ja millainen on hyvä suhde. Perhesosiologi Riitta Jallinojan mukaan yhteensopivuuden korostaminen puolison valinnassa on muodostanut keskeisen näkemyksen, jonka avulla varmistellaan parisuhteen pysyvyyttä. Yhteensopivuus voi muodostua vaikkapa puolisoiden samankaltaisuudesta arvojen, harrastusten, tulevaisuuden toiveiden tai vaikkapa seksuaalisten halujen suhteen.

Rahapuheesta voi havaita samankaltaisen tietoisuuden ja toiveen nousevan esiin. Rahasta riidellään parisuhteissa usein, ja sen tiedetään olevan yksi yleisimmistä syistä eroon. Tästä näkökulmasta rahan tienaamista ja käyttämistä koskeva puhe on avoimuutta ja yhteensopivuuden etsimistä, jonka tavoitteena on rakentaa kestävä parisuhde ja ennaltaehkäistä eroon johtavia rahariitoja. Siten rahapuhe, rationaalinenkaan, ei näytä parisuhdetta kapitalisoivalta, vaan pikemminkin yhdeltä monista tavoista, joilla pyrimme löytämään ja rakentamaan kestäviä parisuhteita yhä epävarmemmassa maailmassa.

 

Kirjallisuus:

Atwood, J. (2012) Couples and Money: The Last Taboo. The American Journal of Family Therapy, 40:1, 1-19

Giddens A. (1992). The transformation of intimacy: Sexuality, love, and eroticism in modern societies. Stanford, CA: Stanford University Press.

Hochschild, A. R. (2003). “The Commercial Spirit of Intimate Life and the Abduction of Feminism: Signs from Women’s Advice Books”. In: A. R. Hochschild, The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and Work. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp. 14-29.

Illouz, E. (2007). Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism. Cambridge, Malden: Polity Press.

Jallinoja, R. (2000) Perheen aika. Otava.

 

Kuvat: freestocks / Unsplash, cottonbro studio / Pexels, @goumbik / Pexels, cottonbro studio / Pexels

Kirjoittaja

ArmiMustosmäki

Armi Mustosmäki

Armi Mustosmäki (dos., YTT.) työskentelee tällä hetkellä akatemiatutkijana Itä-Suomen yliopistossa Suomen akatemian rahoittamassa hankkeessaan Fiksut naiset rakastavat rahaa – Uudelleenmuotoutuvat äitiyden ja naiseuden ihanteet finansialisoituvassa hyvinvointivaltiossa (FemEconomicus). Projektissa tutkitaan naisille suunnattuja ja feministisiä raha-, talous- ja sijoittamisaiheisia sisältöjä sosiaalisessa mediassa, niiden tuottamia ja välittämiä kulttuurisia ihanteita sekä sitä miten naiset tekevät elämästään elettävää finansialisoituvassa hyvinvointivaltiossa.

 

 

 

Lue seuraavaksi

Avainsanat: parisuhde raha romantiikka talous tosi-tv

– 13.6.2024