Mikä Ilmiö?

Ilmiö on sosiologinen media, joka popularisoi tutkimusta ja tarjoaa uusia tapoja ajatella yhteiskuntaa.

Lue lisää.

Tuoreimmat

Mitä sosiologia on?

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, joka tutkii sosiaalisia suhteita kaikissa muodoissaan. Sosiologian tutkimusalaan kuuluvat yhtä hyvin arkinen vuorovaikutus kuin kokonaisten yhteiskuntien rakenne ja toiminta.

Miksi joillain asuinalueilla yhteisöllisyys kukoistaa ja joillain ei? Miten miehet ja naiset käyttävät tilaa yökerhon tanssilattialla? Pyrkiikö hallitus ylläpitämään hyvinvointivaltiota? Sosiologia tutkii tällaisia arjen ja yhteiskunnan kysymyksiä.

Sosiologia käsitteellistää yhteiskuntaa ja ihmisten yhteistoimintaa. Sosiologia ylittää arkiset selitykset sille, miksi tämä on näin, ja se auttaa näkemään, miten henkilöhistoriat liittyvät laajoihin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin.

Sosiologiaa tehdään monipuolisilla tutkimusmenetelmillä. Sosiologi voi laskea valtavasta rekisteriaineistosta, kuinka perheen tulotaso on yhteydessä lapsikuolleisuuteen, tai lähteä tekemään etnografista eli havainnoivaa tutkimusta skeittipuistoon tai vanhainkotiin, tai ladata kokonaisia verkkokeskusteluja ja tutkia niitä algoritmien avulla. Sosiologinen tutkimus myös hyödyntää ja kehittää eteenpäin yhteiskuntateoriaa.

Sosiologia syntyi 1800-luvun lopun Euroopassa, joka oli keskellä teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttamaa yhteiskunnallista murrosta. Sosiologia kehittyi tutkimaan oman aikansa modernia yhteiskuntaa. Sittemmin sosiologian tutkimuskohteet ovat laajentuneet, ja sosiologista tutkimusta tehdään eri puolilla maailmaa.

Suomessa sosiologiaa voi opiskella yliopistossa pääaineena Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Rovaniemellä ja Joensuussa. Sosiologien kansallinen tieteellinen seura Westermarck-seura järjestää vuosittain Sosiologipäivät sekä julkaisee Sosiologia-lehteä ja Ilmiö-verkkomediaa.