Minne sosiologit työllistyvät?

Sosiologien vahvuuksia työelämässä ovat kokonaisuuksien hahmottaminen, kyky kartoittaa ja hallita suuria tietomääriä, terävä analysointikyky ja taito löytää keinot ymmärtää kaikenlaisia inhimillisiä ilmiöitä. Tällaista osaamista tarvitaan niin ministeriöissä, järjestöissä, media-alalla kuin vaikka markkinatutkimuksen parissa.

Sosiologit työllistyvät valmistuttuaan hyvin monipuolisiin tehtäviin. Töissä.fi-tietokanta kertoo kuvaavasti, että tietonsa antaneet sosiologit ovat luetelleet yhteensä 162 eri työnimikettä. Eniten sosiologeja työllistävät julkinen sektori (32 % vastaajista), yritykset (24 %), järjestöt ja säätiöt (20 %) ja yliopistot (18 %).

Koska sosiologian opinnot eivät valmista suoraan mihinkään ammattiin, urapolku pitää etsiä itse. Monille opiskelijoille polun etsiminen ja oman osaamisen tunnistaminen on jossain vaiheessa haastavaa. Siksi haastattelemme Ilmiöön sosiologeja, jotka kertovat, miten ovat päätyneet nykyiseen työhönsä ja mitä iloa sosiologiasta on heille ollut työelämässä. Työelämäjuttuja pääset lukemaan täältä.

Miksi rekrytoida sosiologi?

Sosiologian opinnot antavat välineet toimia tehtävissä, joissa tarvitaan laajaa ymmärrystä yhteiskunnan ja yhteisöjen toiminnasta tai erilaisia tutkimus- ja analyysimenetelmiä. Vauhdilla muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa sosiologeja tarvitaan analysoimaan, selittämään ja ratkaisemaan pieniä ja suuria ongelmia.

Sosiologian opintoihin kuuluu erilaisia tutkimusmetodikursseja. Sosiologit voivat erikoistua esimerkiksi haastattelututkimukseen, havainnointiin, etnografiaan tai kysely- tai rekisteriaineistoon perustuvaan kvantitatiiviseen tutkimukseen. Metodiosaaminen on arvokasta paitsi tutkimus- ja selvitystyössä, myös monenlaisissa kompleksista ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa.

Lisäksi sosiologit perehtyvät laajasti sosiologisiin teorioihin, jotka tarjoavat toimivia välineitä monenlaiseen analysoimiseen ja mallintamiseen. Käsitteellinen osaaminen on avuksi, kun on tarpeen ylittää arkijärkiset mutu-tuntumat ja saada aitoa ymmärrystä yhteiskunnan tai vaikkapa työyhteisön tai tietyn alakulttuurin toiminnasta. Sosiologi osaa kertoa, missä mennään.

Sosiologit tottuvat opiskeluaikanaan lukemaan, kirjoittamaan ja omaksumaan laajoja asiakokonaisuuksia nopeasti. Lisäksi opinnot kannustavat kriittiseen ajatteluun ja asioiden katsomiseen eri näkövinkkelistä – 2010-luvun työelämässä tärkeitä taitoja siis.