Avainsanat: sosiologia töissä

Töissä: Ihmisen asialla

Minna Kietäväinen – 23.4.2019

Anne Pyykkönen toimii Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan kehittämispäällikkönä. Sosiologia on antanut Pyykköselle vankan perustan asiantuntijuudelle.

Anne Pyykkönen aloitti sosiologian opintonsa Joensuun yliopistossa, nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa, vuonna 1998. Lukion jälkeen Pyykkönen piti välivuoden ja oli jo muuttamassa Mikkeliin opiskelemaan sosiaalipedagogiikkaa. Hän kuitenkin pääsi varasijalta opiskelemaan sosiologiaa, ja valinta kallistui yliopisto-opintoihin Joensuussa.

Joensuussa sosiologian opintojen aloittaneiden kesken muodostui tiivis yhteisö. Pyykkönen opiskeli pitkänä sivuaineena yhteiskuntapolitiikkaa, mutta myös yhteiskuntamaatiedettä, historiaa sekä alue- ja yhteisökehittämisen opintokokonaisuuden.

Pyykkönen kertoo, että sivuaineet antoivat hänen työuralleen tärkeän pohjan. Sosiologia oli teoreettisempaa, kun taas sivuaineet toivat teoriaa lähemmäs konkreettisempaa ajattelua: miten opintoja voi hyödyntää kehittämistyössä, vaikuttamistyössä ja työelämässä.

Opintojen ohessa Pyykkönen toimi hetken ainejärjestötoiminnassa ja oli mukana Ilosaarirockin vapaaehtoisena ja silloisen rock-klubi Kerubin työntekijänä. Verkostoituminen ja ihmisiin tutustuminen opintojen ulkopuolella sekä opintoihin kuuluvassa harjoittelussa olivat merkittävä asia Pyykkösen tulevaa työuraa ajatellen.

Pyykkönen kannustaakin opiskelijoita hakeutumaan aktiivisesti mukaan kansalaisjärjestöjen toimintaan.

”Järjestötoiminta vahvistaa työelämätaitoja ja laajentaa verkostoja myös työelämää ajatellen”, neuvoo Pyykkönen.

Puunoksan ympärille sydämen muotoon sidottu punainen köysi.

Osallisuus työuran punaisena lankana

Pyykkönen suoritti opintoihinsa kuuluneen harjoittelun Joensuun kaupungin nuorisotoimessa, Pohjois-Karjalan Nuorten foorumi -hankkeessa. Hankkeen teemana oli osallisuus, josta onkin muodostunut Pyykkösen eri työpaikkoja olennaisesti yhdistävä tekijä. Harjoittelun loputtua Pyykkösen työ jatkui ensin osa-aikaisena ja sitten vielä kokoaikaisena aluetyöntekijänä.

Valmistumisen jälkeen Pyykkönen työllistyi Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon suunnittelijaksi toteuttamaan valtakunnallisesti ensimmäistä alueellista järjestöstrategiaa. Työhön kuului läheistä yhteistyötä Pyykkösen tämänhetkisen työnantajan, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa.

Maakuntaliitossa työskentelyn jälkeen Pyykkönen työllistyi Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskukseen hankekoordinaattoriksi Lasten ja nuorten hyvinvoinnin polku -hankkeeseen. Pyykkönen huomasi työskentelevänsä taas osallisuuden teeman parissa.

Vuonna 2011 Pyykkönen työllistyi nykyiselle työnantajalleen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseen projektipäälliköksi oSallisuushanke Salliin. Salli oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke, jonka päämääränä oli lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä palvelujen kehittämisessä. Hankkeen loputtua Pyykkönen pyrki nykyiseen työhönsä vuonna 2016. Nyt hän toimii yhdistyksen yleistoiminnan kehittämispäällikkönä.

Kirjan sivuista taitettu sydämen muoto.

Sosiologia asiantuntijuuden perustana

Pyykkösen toimenkuva nykyisessä työssä on monipuolinen. Työhön kuuluu hallinnollisia tehtäviä, kuten yhdistyksen toiminnan suunnittelua, raportointia, talouden seurantaa ja lähiesimiestyötä. Yhdistyksen painopistealueiden mukainen sisältötyö ja vaikuttaminen, viestintä ja yhdistyksen hankkeiden tukena toimiminen kuuluvat myös kehittämispäällikön työnkuvaan.

Yksi osa Pyykkösen työtä on yhteistyö eri oppilaitosten kanssa ja yhteistyön koordinointi yhdistyksen sisällä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksellä on paljon harjoittelijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä. Yhdistys tuottaa oppilaitosten kanssa myös opintosisältöjä. Järjestöjen toimintaa halutaan tehdä tunnetuksi eri alojen opiskelijoille.

Anne Pyykkönen sanoo, että sosiologian opinnot ovat antaneet hyvän perustan ymmärtää yhteiskuntaa, sen ilmiöitä, sosiaalisia suhteita sekä ihmisten erilaisia tapoja ymmärtää yhteiskuntaa. Nämä ovat tähdellisiä taitoja, koska Pyykkösen työnkuvaan kuuluu paljon yhteiskunnallista vaikuttamista.

”Sosiologian koulutus on hyvin tutkimusorientoitunutta. Kaikissa töissäni myös tutkimuksen tekemisen taidoista on ollut hyötyä”, Pyykkönen sanoo.

Anne Pyykkönen

Pyykkonen.Anne.ILMIO

Syntynyt 1978
Valmistunut Joensuun yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi 2005.
Pro gradu Yhteisöllistä hoivaa ja julkisia interventioita – keskustelua lasten päivähoidosta Helsingin Sanomissa syksyllä 2004
Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Lempikäsite “Sosiaalinen osallisuus, joka on ehkä enemmän sosiaalipoliittinen käsite, mutta juontaa juurensa sosiologian käsitteistä sosiaalinen inkluusio ja sosiaalinen ekskluusio.”
Sosiologiassa parasta ”Sosiologian laaja-alaisuus, kriittisyys ja valittu ulkopuolisuus. Sitä asettuu helposti tarkkailemaan asioita ulkopuolisena ja yrittää siitä roolista ymmärtää erilaisia asioita.”

Avainsanat: osallisuus sosiologia töissä

– 23.4.2019