Mikä Ilmiö?

Ilmiö on sosiologinen media, joka popularisoi tutkimusta ja tarjoaa uusia tapoja ajatella yhteiskuntaa.

Lue lisää.

Tuoreimmat

Sosiologia kamppailulajina

Sosiologia tuottaa tietoa ja ymmärrystä maailmasta, jossa elämme. Niinpä sosiologiassa piilee myös muutosvoimaa. Sosiologinen tutkimus voi nostaa esiin epäkohtia, tarjota ratkaisuja ja tehdä meidät kaikki paremmin tietoisiksi omasta tilanteestamme. Eräs kaikkien aikojen tunnetuimmista sosiologeista, Pierre Bourdieu, onkin nimittänyt sosiologiaa kamppailulajiksi.

Suuri osa suomalaisista osaa aika hyvin sihtailla itseään ja elämäänsä terveystieteellisen tai psykologisen linssin läpi. Tiedämme suunnilleen, mitä syödä, kuinka liikkua, miten tunnistaa stressi, kuinka huolehtia parisuhteesta ja kuinka olla vanhempi aiheuttamatta lapselle traumoja.

Myös sosiologisista käsitteistä ja tavoista ymmärtää maailmaa on paljon iloa elämässä. Yhteiskunta ja lähiyhteisömme määrittävät meidän paikkaamme maailmassa. Elämä on täynnä pieniä ja suuria arkisia kamppailuja, jotka ovat usein osa jotain laajempaa kuviota. Jos sukupolvien välillä tuntuu ammottavan kuilu, kotityöt jakautuvat parisuhteessa epäreilusti tai työttömänä on hankalaa arvostaa itseään, sosiologinen tutkimus tarjoaa selityksiä sille, miksi näin on.

Sosiologia antaa välineitä asettua itsensä ja arkensa ulkopuolelle, nähdä oma tilanne yhteiskunnallisessa kontekstissa – ja lähteä hakemaan siihen muutosta.